ОБЈЕКТИВ

ОБЈЕКТИВ
Мисија, ко ју је спречавао, и спречава (још увек)? - Бранка Лазаревића – у малој, прашњавој, жутој собици у Скопљанској улици, са једном плеханом фуруном,две-три фотографије о зиду, са рафовима од необојених чамових дасака пуних распоређених свезака, са расклиматаним и мастилом покапаним писаћим столом, са три прозора који нису имали ни засторе, без застора на поду чије су даске шкрипале – у тој и таквој прашњавој собици до које се допирало,прво, кроз један узак ходник неравно циглама поплочан, кроз, друго, мало двориште са неколико бедних кућица са вратима увек отвореним из којих се осећали мемла и рубље које се пере, сагињући се испод рубља које је висило на конопцима, кроз једну рупу пуну комплета Гласника и канцеларију која је гледала на двориште – у тој и таквој жутој собици чији су прозори гледали на Скопљанску улицу у којој никад није било сунца него само тешких кола која су шкрипала и кочијаша који су се дерали и тукли коње – рађала се, уобличавала се, пропагирала се књижевно-уметничкаи научна мисао којој се, по опсегу,може да стави као упоређење, само наш романтизам. / Кад Гласник добије свог историчара идеја (нека само то не буде какав биограф!),интелигентног и даровитог,који ће умети да га стави у пројекцију,и да изврши поређење,и да му нађе право место у пресеку наше мисли – његов родоначелник и он имаће средишно место у пантеону наше мисли. Бранко Лазаревић тврди да је Српски књижевни гласник главно дело Богдана Поповића… / Понтифекс максимус је био Богдан Поповић. / Сви око њега били су хор који је одговарао на његова јектенија. Било је дисциплине и било је хијерархије. Читав цезаро-папизам. / Постојао је и читав кардиналски збор. Он је имао и свој кодекс и свој индекс. / И свој суд. Ко је ушао у Гласник,или дошао на Универзитет, прошао је кроз иглене уши; прошао је кроз пакао и чистилиште и сад је у рају… Постојао је известан церемонијал и читав протокол. / Пречани су бојажљиво приступали и, вештији и савитљивији, лакше улазили. / Противници су тај скуп интелектуалаца називали котеријом. Скерлић није избегавао да каже, да је то котерија, али је додавао да с њом није задовољан само онај који у њу није пуштен,и да је то котерија, али котерија даровитих интелектуалаца. / Мора се рећи и подвући да су се о томе скупу више бринули други којима је то више било потребно, неголи Богдан Поповић под чијим је именом фирма била пријављена публици… Српски књижевни гласник – издржавао се претплатом, без помоћи ондашње краљевине Србије и одређених министарстава. Радикали када су долазили на власт онда помагали су новчано други часопис тога времена Дело. Као и данас. / Министарства Србије или локална самоуправа финансијски потпомажу излажење већине књижевних часописа у Србији. Колико нам је познато једино„Едиција Заветине“ не добија никакву финансијску потпору за своје часописе: Заветине Плус ултра, Дрво живота, Уметност махагонија и Трећа Србија. Белатукадруз УМЕТНОСТ ДИЈАГНОЗЕ И УМЕТНОСТ ЛЕЧЕЊА,стр. 108-109...

Укупно приказа странице

ВИРТУЕЛНА БИБЛИОТЕКА "СУРБИТА"

ВИРТУЕЛНА БИБЛИОТЕКА "СУРБИТА"
ОБАВЕЗНА ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА. - Виртуелна библиотека СУРБИТА почиње са радом уочи Божића 2016. године. Првенствено је отворена, како за оне евентуалне читаоце који живе далеко од Србије, али и за оне српске читаоце који живе у забитим местима која немају народне библиотеке, или неће их у догледно време добити. Прве књиге које се могу читати у целини овде су Русаљ Беле Тукадруза (алиас М. Лукића, 1950 - ). и УМЕТНОСТ ДИЈАГНОЗЕ И УМЕТНОСТ ЛЕЧЕЊА. Ових дана, током одржавања београдског Сајма књига, у позајмној Виртуелној библиотеци Дигиталних издања коначно је постала доступна, може се позајмити или преузети књига Белатукадруза УМЕТНОСТ ДИАЈАГНОЗЕ И УМЕТНОСТ ЛЕЧЕЊА, критичких есеја о највиталнијим проблемима савремене српске књижевностиТо је коначна верзија ове књиге, која је имала дуг пут до читаоца, што није никаво изненађење...

четвртак, 28. април 2016.

O NEDOVOLJNOJ PRIVLAČNOSTI LIČNE VERE U UMEĆE PISANJA ROMANA / Boško TOMAŠEVIĆ

                 (Dragan Velikić: "Islednik", Laguna, Beograd, 2015)

.........Velikić je svojim "Islednikom" miljama daleko od takvog Weltanschaunga. I stoga je posve nemoderan: kako u izrazu i stilu, tako i u premisama i porukama koje njegov roman šalje.Kritika potom to prihvata kao štivo vredno pohvala i nagrada. I to su temelji jedne zajedničke muke, poput sprege privrede i korupcije. Bît rada, odnosno bît romanesknoga im izmiče. Konkretno, kada je o romanu "Islednik" reč čim pokušamo promišlajti Drugog kao "pozitivnu punoću", taj Drugi postaje nemisliv, nemoguć i neizreciv. To je Dragan Velikić hteo da pokaže, ali u tome nije mogao da uspe. To je hteo da ispiše, ali nije ispisao. Našao se, fudbalskim jezikom rečeno, u autu. Auti i autizmi se kod nas nagradjuju. A to je spoj sretne predodredjenosti, nikakvog slučajnog spoja, srpske književnosti i srpske književne kritike jedne na drugu. Spoj poluobrazovanih sa poluobrazovanima. Kada počnete da sumnjate u svoj kritičarski razum kao i u veštinu pisanja samo čitajte M. Pantića (da ostanemo samo na ovoj markantnoj paradigmi srpske književne kritike) i Dragana Velikića i comp.kao mainstream-a srpske romansijerske proze i odmah ćete znati, rečeno dosetkom Čarlsa Bukovskog, "da nemate zbog čega da brinete"............

 Čitah po drugi put "Malone umire" Semjuela Beketa. Netom pre toga "Moloa" istog autora. Valjalo je ovih dana zastati pred jednom knjižarom u čijem se izlogu na najuočljivijem mestu šepurila knjiga "Islednik" Dragana Velikića, autora koga su za isti naslov krasile tri nagrade: "Kočićevo pero", "Vitalova nagrada 2015" te NIN-ova nagrada za 2015. godinu. U medjuvremenu, objavljeno je šesto izdanje iste. Nenameran da knjigu pogledam udjoh u knjižaru radi jednog drugog naslova. Obavivši kupovinu zastah, ipak, pred Velikićevom knjigom. Nemavši nikada nikakvog interesovanja za nagradjena štiva i tek jedva za autorove prethodne romaneskne spise pročitah četiri beleške o knjizi na zadnjoj strani njenih korica. Uobičajenim radnjama kako to čini čovek koji stoji u knjižari prelistah knjigu, zadržavši se na nekolikim prvim pasusima knjige, pročitah neke delove iz sredine i s kraja. Ponekad revolt koji proishodi iz nekolikih rečenica koje ste s nogu pročitali biva razlogom da knjigu kupite kako bi ste se na miru prepustili lektiri iste, prekidajući započeto čitanje drugih knjiga. Svesno investirate svoje dragoceno vreme tamo gde vam čitalačka intuicija i vaše iskustvo s knjigama sugeriše da će ono biti bačeno. Čovekova kockarska priroda nije nešto što valja da bude zaboravljeno.
Eho prvog pasusa jedne davno pročitane knjige, A. Kami: "Stranac":"Majka mi je danas umrla. A možda i juče, ne znam. Primio sam telegram iz doma staraca: 'Majka umrla. Sahrana sutra. S osobitim poštovanjem'. Medjutim, to ništa ne znači. Možda je to bilo i juče" bacio me je u očajspram pročitanog prvog pasusa Velikićevog romana "Islednik". Ne navodim ga. Čitalaca-svedoka o tome ima dovoljno. Moje "uživanje u čistoj literaturi" kako mi sa poledjina korica Velikićeve knjige sugeriše Gorčin Stojanović, trebalo je da počne. Možda vam se nekada dogodilo da s krova pristojno visoke kuće padnete na beton?!  Biva, ponekad, tako da se posle toga oporavite. Dodje, potom, vreme da o tom dogadjaju smireno pričate. To isto mi se dogadja sada nakon što sam Velikićev roman "Islednik" pročitao. Ispričati, dakle, smireno dogadjaj čitanja romana o kome je reč.
Srpska savremena književnost, srpski pisci, srpski književni kritičare, srpske književne nagrade. Dogadjanje toga unutar toga je kao dogadjanje mòre koja vam se zbiva sa neizlečivim bolesnicima, inače vašim najbližim srodnicima. Jedan od najsumnjivijih pojmova o književnosti koji su pali medju one koji imaju potrebu za duhovnim dobrima jesu ta četiri pojma koja su se otela kako bi bili književnost odrodjena od književnosti, protiv književnosti, njene volje da bude prigrev u ovostranom trajanju. Jer, kada se govori o književnosti čovek mora biti svestan činjenice da se pod tim pojmom podrazumevaju samo  krajnje retki slučajevi književnih uradaka, posve i maksimalno izuzetni i u čijem procedere ne može da učestvuje gomila, no posvećena volja života onih izuzetnih za Slovom i logosom. Ne književnost književnih kutaka i souterrain-a, već književnost kosmopolitska i kosmodromska sa nogama uronjenim u ono ničeovsko Da životu, užljebljena u pobedonosnu dobrobit koja proističe iz pitanja o bivstvovanju i u saglasju je sa "savršenim automatizmom instikta" koga je proverilo ljudsko iskustvo, mudrost i moral. Suštinska književnost je uslovljena time i nosi te atribute. Ostalo se prodaje u tristotine primeraka dnevno. Poput nečijih privatnih sećanja matematički sračunatih,ukrštenih i promuljanih s istorijskim licima i dogadjajima koji bi - kakve li naivnosti! – trebalo da daju dignitet privatnom i nebitnom jedne osobe "koja-se-seća", savršeno pojedinačna i upripitomljena u svojoj storiji kao što je to najčešće svačiji pojedinačan život "spakovan" u "roman" s namerom da ga upoznaju bolje obrazovane domaćice i ne tako redak čovek-poluintelektualac koji od 1978. voli da čita Danila Kiša i priče o njegovim "Eduardima". Osim, dakako, ukoliko ta životna priča nije izuzetna po neshvatljivoj patnji koja se predočava bližnjem, a prouzrokovana je nebanalnim, istorijskim silama, no nerazumljivim kretanjima Bezuslovnog metafizičke provenijencije pa, stoga, pripada jednoj drugoj, višoj ravni ljudske Nesreće.No palančanin (ovde: činovnik koji čita isključivo nagradjene knjige, budući da drugo šta i ne čita) je pred onom prvom ovde navedenom činjenicom ispisivanja privatnih sećanja uvezanih nekolikim tabacima u knjigu, ovenčanom potom prostranim nagradama - zapravo hulama upućenim književnosti -očaran i - zatečen. Kao da stoji pred nekom onostranošću kojom se ubija i život i književnost, književni život u njegovoj ulozi prosvetlenja. No, čak i navedeni palančanin o toj činjenici manipulantskog prevodjenja iz jedne sfere u drugu nešto, verujem,sluti, pa i shvata. Velika pamet u okvirima rečenoga procedere nije nikakva odlučujuća kategorija kojom bi isti trebao da raspolaže.U svakom slučaju, unutar ovakvih konstelacijâ čitalačkih "ugovorâ", Beketov roman "Moloa" ili Rulfov "Pedro Paramo"  bi u "Laguninoj" ili "Vulkanovoj" knjižarskoj mreži  uzalud čekali da ih kupi, pa potom i pročita, tako orijentisan čitalac. Dobro, to je facit koji se zasniva na posve prirodnim opredeljenjima čitalaca i zbog toga ne treba trošiti reči.
Evo nas, konačno, pred "Islednikom". O čemu se tu piše, ko piše, zašto, kako, pisac Velikić, junak Velikić, fikcija, fakcija, istorijsko doba, kritika toga doba, sećanje, "istraživanje sećanja", rekonstrukcija činjenica, doze ispovesti, praćenje života junakove majke sa čijih se okvira razotkrivaju sudbine drugih ljudi, nelinearno, fragmentarno, po modelu "onako kako se život upisuje u memoriji" - ovo je samo izbor reči, sintagmi pronadjenih medju kritičkim spisima o ovom romanu koji i takvi daju da se makar nasluti šta, kako i ko ovog romana. No, osećamo se dužnim da u par rečenica kažemo nešto o sižeu ovog romana. Autor romana "Islednik", Dragan Velikić, i pripovedač (narator, junak) romana, izvesni Dragan Velikić, našli su se u ulozi ispisivača jednog sećanja koje se, mahom, odnosi, na život majke obojice (ili jednog od njih, što ne mora biti svejedno, i nije), koji se upravo završio kada počinje radnja romana. U takvim okolnostima sećanje junaka, po prirodi stvari, postaje glavni operater u romanu, onaj koji vuče radnju romana napred, nazad, nelinearno, upravo, dakle, po prirodi svoga karaktera kada se ono nadje u takvom delu koje isto želi da upotrebi za svoje pripovedačke svrhe. Iz toga ponekad proizadje nejasna ili "jasna" količina autobiografskog materijala, što, potom, proizvodi naglabanja tipa "sluškinjice-sa-prozora" oko toga šta u toj "pripovednoj ispovesti" pripada stvarnom autoru a šta pripovedaču. Nas takva razmišljanja neće opterećivati, jer su nebitna kada se želi tumačiti samo tekst romana i njegov literarni potencijal. Roman osim lika autoritarne majke ima i druge junake: izvesnu Lizetu čiju biografiju, čudnim sponama vezanu za njegovu, i ispisanu kurzivom,u vrsti menarativa, pripovedač prati sa posebnim zanimanjem, odvodeći svoje pripovedanje u jedno drugo doba koje ne pripada osnovnom vremenu pripovedanja i u druga mesta koja su tek deo drugih autobiografskih toponima važnih za tok radnje romana, veleposedničku porodicu Hiterot čija se priča delom ukršta sa Lizetinom, priča o pripovedačevom stricu Dragomiru biva rukavcem jednog takodje metanarativnog pripovedanja, lepo sekvencijalno uredjena priča o časovničaru Josipu Maleši kojom se uvodi vreme Titove Jugoslavije te prostorne odrednice koje bivaju tačkama (reperima) sećanja glavnog junaka, pripovedača romana - ukazuju na kadriranje migrantskog proscenijuma (sudbinskog životnog okoliša) Velikićevog romana što nije nevažno za siže romana, ali je nevažno za percipiranje teksta ovog romana. Na kraju krajeva, po nekakvom uvreženom, a netačnom shvatanju, roman mora da "priča" nekakvu "priču". (Ne kaže li Bart: "Pravilo: nikad ne ispričati priču; priča je samo za pisanje". Drugim rečima: pisanje je priča. - No, od takvog stanovišta koje nije stanovište jedne poetike, no zaziv vremenasadašnjeg romana kao žanra, naši romansijeri su udaljeni eonima. Oni obožavaju:ognjište, oko ognjišta njihovi stari koji pričaju priču o Muji koji je "za onih vremena" posekao Peru).I autor Velikić to i čini, imajući čak ambiciju i da kritikuje stvarnost (svejedno koju, recimo onu iz šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka države u kojoj je rodjen), potrebu autora da se primakne i odmakne od "ekrana stvarnosti", ne znajući o njoj, po prirodi ljudskih moći, ništa. Ali, rekosmo, ima ambiciju da piše i zapisuje "o našem vremenu", volju da kopira tovarni list "stvarnosti" i da kaže "istinu" o nečemu što nema nikakvu determinisanu dužinu, niti širinu i što je, dakle, bezobalno, ne dosežući do refleksivne potrebe da se "ostavi ideje o saznavanju istine" i potrage za njom. Zato je Velikić - i to je naša prva primedba njemu - ne romansijer koji ume da stvori vlastiti um u romanu, stvarajući potom vlastiti jezik, no esejist koji i u eseju malo kome ima šta da kaže. Da ne govorimo nekom savremenom misliocu ukoliko je već odlučio da sa njim razgovara ili da se sa njim takmiči i nadgornjava. (Ono o čemu Velikić u esejističkim pabircima svoga "romana" želi da govori to ćemo radije tražiti kod P. Sloterdijka, M. Onfrea, ABadjua, L. Ferija, M. Mafesolija, A. Honeta, Ž. Lipovetckog, E. Klajna ...). Dobro, vratimo se na činjenicu da Velikić "priča" nekakvu "priču". U takvoj situaciji za nas je, recimo odmah, ono kako toga pričanja daleko važnije nego šta,toga pričanja,jer veliki romani se ionako ne pišu da bi se rekonstruisala istorija (to možemo, recimo, tražiti u Šolohovljevim ili Solženjicinovljevim romanima) no da bi se rekonstruisala kontingencija, odnosno da bi se u romanu pojavila "suštinska stvarnost" koja, dakako, nema nikakvu "suštinu", ne računa ni sa kakvim uzrocima ni posledicama, pogotovo ne u istorijskoj ravni koja je čista fikcija (one "šezdesete", "sedamdesete", ovo "danas"). Puko razumevanje "konteksta u kome nužno živimo (prostorno-vremenski položaji) nameću nam um dug koliko i sama Vaseljena, tovarni list koji stoga mora da bude kopija liste same Vaseljene" (Ričard Rorti). Romanopisci bi činjenicu toga negativnog tereta upućenog na adresu prirode bîti romana trebali jednom da utuve u glavu. Dakako, i brojni savremeni srpski pesnici oduševljeni Svetim Savom, Kosovom i tugovanjem nad istorijom raznih grobnica. "Kontrolisanje haosa egzistencije" putem verovanja da postoji ili da je postojao nekakav poredak koji se zvao "sedamdesete" ili "osamdesete" godine bilo kojeg veka, "rekonstrukcija" toga"poretka" i pokušaj nalaženja "jedinstvenog konteksta za sve ljudske živote" unutar toga konteksta jeste jedna iluzija. Medjutim, te iluzije nikako da se oslobode romansijeri koji su ljubitelji "priča-potraga" sa ciljem da se "sazna istina" tamo gde postoji samo haos. Stoga nas ne malo iznenadjuje da medju svetom romanopisaca ne postoji izvesna, makar bleda potreba da se (sa)zna da se pukom konstrukcijom i inscenacijom poredak koga nije ni bilo ne može dozvati putem romanesknog pripovedanja koje, ukoliko je savremeno i moderno, sebe ispražnjuje od suvišnog tereta pripovedača, zapleta, radnje i pripovednog konteksta, iznoseći na videlo tek "infrasitni svet" neutralnoga pisanja koje neće "vršiti pritisak na drugoga" i koje (s)liči fenomenima poznatim iz kvantne fizike. "Roman", kaže Roland Bart, = pisanje Neutralnoga". Jedno "kvantno pisanje" Neodredjenosti, Nepredvidljivosti i Nasumičnosti (ne bukvalno shvaćene, dakako) - eto formule romana koji želi da bude savremen jer (od)govara svetu koji živi i dela u Hajzenbergovom (W. Heisenberg), Šredingerovom (E. Schrödinger), Hagovom ((R. Haag), Šorovom (P. Shor) univerzumu kvantne mehanike, svetu kvarkova i teorije stringova, dakle, svetu Neodredjenosti i Nepredvidljivosti,a nikako ne u Njutnovom svetu koji je bio kvadratni svet Balzaka, Flobera i Tomasa Mana. Pošto se srpska nauka nalazi tu gde se nalazi a sa tim položajem povezan je i svet srpske književne kritike te, takodje, svet i obzor srpske književnosti, bilo je, stoga, posve prirodno da Dragana Velikića za njegov njutnovski romaneskni svet "strefe" tri književne nagrade, jer u tom svetu "malo je pravih pisaca kakav je Velikić" koji u godini 2015. piše poput Jakova Ignjatovića. (Potsetimo da su se u okvirima tog istog sveta za, recimo, NIN-ovu nagradu za najbolji roman 2015. godine, u najužoj grupi izabranih romana takmičili naslovi "Osama" V. Kecmanovića, "Republika Ćopić" V. Žurića, "Andjeo atentata" S. Basare, da navedemo samo ova tri naslova, čiji svetonazor takodje, ako ne i više, pripada njutnovskoj romanesknoj produkciji sa mnogo otvorene ljubavi prema "istoriji", pripovedačkom odugovlačenju priče na način "Markiza je izašla u pet sati".To je onaj isti književni svet i kosmos koji možda i ne trpi aktuelnog premijera Vučića, čije političke radnje liče njutnovskim, ali zato potsmeh intelektualaca koji prate njegovo svakodnevno "otvaranje" poluizgradjenih puteva i fabrika (što, potom, kako je neko duhovito primetio, zahteva da se izgradi fabrika kamena temeljaca) nije izašao van sfere njutnovske kritike i razumevanja sveta. Što se tiče navedenih romanopisaca isti su pišući svoje "romane" imali čudan optimizam da će od svojih probâ pisanja romana imati neke koristi tako što će im početničko znanje pisanja istoga pribaviti neku opštu medijsku korist, što bi potom znatno uticalo ako ne na njihov libido, ono barem na njihov neutaživ ego i urodjeni narcizam. Iz ovoga ovde rečenoga proishode brojne konsekvence o kojima ćemo u ovom radugovoriti nešto kasnije.
Za savremenog romanopisca je prevashodno pitanje kako se postaje Beket, ne Beket kao pisac koji je živeo i pisao pa umro, no "Beket" kao figura romanopisca koga ne interesuju konteksti, no kontingencije ljudskog sveta. Beket ovde, dakako, nije primer koji se podmeće kao uzor, nego pre svega pojam za beketovski svet razumevanja sveta, koje je neko, Beket, recimo, otkrio i shvatio na način kako se savremeni svet morao da shvati imajući na umu tokove savremene nauke. Beket u rečenom kontekstu nije jedini, nego je to čitava plejada pisaca tzv. "Novog romana" ("roman nouveau") spram koga se savremeni srpski romansijer odnosi kao da ga takva poetika romana uopšte ne treba da interesuje. Ona ga, de facto, i ne interesuje pa su rezultati srpskog romansijera kraja 20. i početka 21. veka uglavnom takvi kao da je isti izašao iz rukava autora "Vase Rešpekta" koga je u najmodernijem "ključu" osamdesetih godina prošlog veka respektovao niko drugi do idol srpske savremene romansijerske mladeži Danilo Kiš, pisac Eduardâ Samovâ u nepreglednoj količini, a koga su, opet, A. Jerkovi i comp. obožavali od jutrenja do povečerja te preko noći sve do jutrenja, besomučno.Odatle je u istorijskom sledu poetičkog nasledja proistekao i način vrednovanja Dragana Velikića i družine. Obznanjenje vrednosno-kritičkog suda po matrici "Kiš je pramodel spisateljske veličine", dakle prirodno nasledna veličina toj književnoj veličini je Velikić (ili Basara, sad svejedno), uspelo je više nego što se može slutiti.Nasledju besmislicâ i mitotvorstava za sada se ne vidi kraj. Loši pisci su proizvodi kauzalnih sila. Oni nemaju "strah od zaticanja sebe samih kao kopije ili replike". Čemu strah ako ih je savremena kritika prihvatila koja, opet, dakako, operiše sa parametrima koji su isti oni kojima operišu i romansijeri: svet njutnovske stvarnosti. Oni bolji, oni koji su "sami sebe rodili", se u takvoj situaciji prosto naprosto ne mogu da vide. I ne vide se.
Ako čista literatura postoji, ona o kojoj govori Gorčin Stojanović na poledjini Velikićeva knjige "Islednik", onda ćemo upravo u okvirima te "čiste literature" pokušati da nadjemo to dragoceno zrnce "čiste literature" ili čak, zašto ne, čitavo polje. Pročitali smo roman, zrnce, a kamo li polje "čiste literature" u učinjenom pokušaju nismo našli. Po drugi put da čitamo roman nemamo nikakve volje. Dobro, na poledjinama korica knjigâ uglavnom se piše svašta, tom brzoopisu ne treba verovati, koliko ni raznim žirijima koji imaju "tik" da loše knjige nagradjuju. Dobre romanopisce ili pesnike ne treba nagradjivati. To je loš običaj, makar nekoga i pet hiljada nagrada mimoišlo, a g. Velikića je, izračunao je čovek, upravo toliki broj nagrada mimoišao, dok je kao pisac stasavao, dakle od 1988. (kada je objavio roman "Via Pula") do "Ruskog prozora" (2007). Nisam siguran da mu je za spise "Astragan" (1991), "Hamsin 51" (1993), "Severni zid" (1955), "Danteov trg" (1997), "Slučaj Bremen" (2001), "Dosije Domaševski" (2003) bilo potrebno dati neku od nagrada, ali ako tako autor navedenih romana veruje - onda u redu. I "Ruski prozor" (2007) i "Bonavia" (2012) te "Islednik" (2015) mogli su da ostanu bez nagrada ali nisu, i to je takodje u redu. Nagrade ionako nemaju nikakvog smisla, jer ništa ne (u)kazuju, ali istorija običaja je duga pa običaj može da ostane a mogao bi i da bude prekinut. Dveipo hiljade godina više pogrešnih odluka nego približno dobro odvaganih - dosta.
Kada romansijeri ne pišu o ocu - šta onda rade? "Stoje", kaže Čarls Bukovski, "pred ogledalom i proučavaju ušne školjke. I onda pišu o njima. Ili o svojim majkama". Velikić, odnosno njegov "islednik" upravo to rade. Od trenutaka kada mi je Velikićev tekst izlazio pred oči do trenutka kada sam oči mogao da sklopim, bolovao sam od dosade koju mi je prouzrokovalo čitanje toga romana onda kada sam ga čitao. Ta užasna ponavljanja segmenata pripovesti, dinamika pripovedanja, pričanje fabule umesto "pokazivanje" i "prikazivanja", narcistička upornost da se čitaocu u lice baci sasvim privatna istorija (da je pripovedač uverljiv ova pripovest ne bi izgledala kao "privatna istorija"), besomučna upornost da se na dosadan način priča dosadna povest opsesijâ i tikovâ junaka romana, posebno glavnog, samoanaliza junaka na način sedenja pred psihijatrom jungovske orijentacije u njegovoj ordinaciji na periferiji grada, neuverljivi pogledi na sebe "odozgo" junakovog karaktera, banalna promišljanja istorije i njenih tokova (u lošem romanu uvek opterećujući segment), upotreba u romanu Sećanja kao "junaka" (posle Marsela Prusta samo su se još spisateljice-domaćice odlučivale na taj narcistički korak i, dakako, puna avlija osrednjih pisaca koji su mislili da je njihovo šta-sećanja važnije od kako-sećanja),"postmodernističko" fleš uvodjenje bio-bibliografskih podataka (čime bi valjda trebalo da se pokaže autorova opuštenost u pristupu gradji o kojoj pripoveda, odnosno, tobož ionako usput, kvazi opuštenost u načinu pripovedanja, "poigravanje" pripovedanjem). U pripovesti "Islednik" uglavnom se koristi auktorijalno pripovedanje u prvom licu jednine. Dakako, u zanosu pripovedanja svakojake greške mogu da se dogode autoru romana. Tako, počesto, i biva. U jednoj sceni kada autor govori o pokušaju kupovine kuće o čemu pripoveda upravo auktorijalni pripovedač romana preuzimajući majčin ugao pričanja kaže se sledeće: "Na jednom od tih obilazaka otišli smo na izlet do Crvenog otola. Bili smo i na Katarini. To što mi je tada (Lizeta, prim. B.T.) ispričala, ne bi moglo da stane ni u deset romana". - "Na kraju niste ništa kupili". - Oseća (majka, prim. B.T.) skriveni prekor u mom glasu". U jednoj drugoj sceni kada isti pripovedač govori o mestima Lizetinog življenja piše: "Posle Trsta živi u Rovinju, pa na Crvenom otoku, da bi se konačno zaustavila u Puli. (...) Kasnije se doseljava u Gupčevu ulicu. Uski prolazi i stepeništa ispod Kaštela ....", završavajući pasus rečenicom: "Sve je podseća na solunski kvart njenog detinjstva". U oba slučaja ista greška: auktorijalni pripovedač ne može da zna da majka "oseća skriveni prekor" u njegovom glasu, niti da Lizetu "sve podseća na solunski kvart njenog detinjstva".Velikićev auktorijalni pripovedač sve zna ne znajući da "jedna pripovest koja nije zasnovana na ne-znanju pripovedača je zapravo jedna vrsta književno-stilske prevare". Posledice toga su neuverljivost ispripovedanog. Možda su to početničke greške, ali Velikić u intervjuu u "Novom magazinu" (5. januar 2016.) veli da ga je do "Ruskog prozora" (2007) mimoišlo "oko 5000 književnih nagrada". Nemamo potrebu da budemo zluradi, budući da znamo da ga je toliki broj nagrada mimoišao zbog njegovih političkih stavova koji izmedju 1988. i bar do 2001. nisu bili "po volji" vladajućoj garnituri srpskih političara. Kada se politička garnitura promenila a on kao intelektualac poprilično bio umuknuo dobio je ono što ga je pre toga mimoilazilo. Da li ovoga puta milošću politike ili ne  - ne znamo. G. Vučiću ionako nije bogzna koliko stalo do politike u književnosti. Istu je prepustio Vidi Ognjenović, M. Pantiću, R. Mikiću, J. Deliću, J. Vrbavac, B. Koprivici ...
Da nečiji roman može da bude Molotovljev koktel i spokojno mrcvarenje priče to u svetu romaneskne produkcije nije ništa novo, ali se po pravilu iznova potvrdjuje i primedba ove vrste ne može, s naše strane, da obidje tekst romana "Islednik". Kada je reč o romanima koji su ušli u najuži izbor za dodelu NIN-ove nagrade za roman objavljen 2015. godine ta ista primedba može da krasi Basarin ("Andjeo atentata"), Kecmanovićev ("Osama"), Žurićev ("Republika Ćopić") i roman Ljubice Arsić "Rajska vrata"). To su romani pisani ovih godina a objavljeni 2015. godine. Kada smo se odlučili da pišemo o romanu "Islednik" Dragana Velikića umnogome smo bili potstaknuti i romanima upravo ovde navedenim a koje krase nedostaci savremene pripovedačke umetnosti iste one vrste koje krase i Velikićev romansijerski tekst o kome je reč. Moguće je, stoga, pitati se: šta je zajedničko ovim romanima, koja vrsta pripovedačkog umeća ih krasi te koji "Weltanschaung" pokreće pisanje ovde navedenih romansijerskih tekstova? Moje primedbe u okvirima ovih pitanja koncetrisane su na tri segmena pripovedne umetnosti i mišljene su isključivo u okvirima potrebâ savremenog romana, romana, dakle, koji je deo modusa književne reprezentacije savremenog sveta života, i odnose se: 1. na svet stila, 2. na svet ideja i, 3. na oblast metafizičkih pitanja. Velikićev roman "Islednik", koliko ni ovde navedeni romani, ne zadovoljavaju ni jedan od pomenutih odrednica romana koji bi se mogao nazvati savremenim.
Velikićev roman "Islednik" priča jednu priču. - Šta traži priča, linearno ili nelinearno ispričana, svejedno, u romanu s početka 21. veka? Uz to priča koja ima nameru da nešto utvrdjuje, proverava, analizira, dakle da traži nekakvu zajedničku konstantu i zaključke za pitanja koje je unapred postavila kao temu? Da bi, potom započelo nagvaždanje o junakovoj majci i junaku samom koje je, samo da je pisac hteo, moglo biti nastavljano od jutra do sutra. Pa ipak zaustavio se, a nije trebao ni da počinje. Kome su danas potrebne kauč-ispovesti, privatne ispovesti sa odveć nadobudnom namerom da se na temelju ispovedne priče mogu izvući nekakvi opšti zaključci o vremenu prošlom i vremenu sadašnjem a koji su navodno i samom čitaocu važni. Zaključci važni za kojeg čitaoca? - Ni za kojeg, osim za samog autora! Zašto isti onda to želi da objavi? I koje rad da to čita? (Ostavimo po strani medijsku stranu priče, auratizaciju spisateljske robe, rutinizaciju harizme izabranog pisca i sve ono što se naziva stvaranje mita o piscu, odnosno proizvodjenja njegove značajnosti /Bedeutungsamkeitsproduktion/. To je davno bilo odradjeno, pisac je postepeno, radeći na mitu o sebi, stvarao svoje čitaoce. Dobio ih. Ali to nema nikakve veze sa književnom vrednošću dela, nego sa rečenim odradjenim radom u koga je, dakako, bila ugradjena i izdavačka mašinerija).Namera junaka Velikića u romanu je da ogoli svoje biće da bi potom u tako ogoljenom stanju mogao lakše da nadje ono što traži: nekakav zajednički imenitelj sveta u kome je živeo i u kome živi te jednačinu ("identitet") sebe samog u tome svetu. Medjutim, ukoliko pisac to "ogoljavavnje" ne uradi na uverljiv način, čitalac ima utisak kao da je gledao i slušao nešto čemu nije smeo da bude svedokom, uvučen u nelagodnost situacije prisluškivanja i voajerizma. Dakle, Velikić, priča priču. Pričanje priče pripada izvesnoj odluci koja se tiče stila. Jer, roman se može ispisati i bez pričanja priče. Savremeni roman je takav osim ukoliko ne pripada pop kulturi bestselera. Savremeni roman - Velikićev roman nije savremen nego je puki nastavak "Vase Rešpekta" i njegovog sveta - "datosti jedne pripovesti" transcendira, u njemu nema radnje (plots), on nije analitička transkripcija izvesne na temeljima zasnovane istine, on ne "recituje stvarno dogodjene dogadjaje" i nije nikakav "Reality-Shows, no fikcija koja se imaginizira, nema nikakve istorije koja je već sama po sebi nevažna, važna je ispisana atmosfera čovekovog sveta, ne puko stanje činjenica, pri čemu takodje nije važno kako se "fiktivno pisanje zove" (roman, novela, pripovest) osim da to pisanje jeste pisanje u smislu kakvim ga odredjuju pisci "novog romana", ili pisci poput Ignasija Vidal Folka, Marsela Manijera, Feliksa de Asua,Henrija Rota, Rejmona Rusela, pisci tzv. "potencijalne književnosti" (OuLiPo), ili, konačno, zašto ne Beket. Nikako nije na  odmet pogledati takodje fiktivno pisanje (ovo je da ne bude zabune odrednica žanra poput žanr "roman", žanr "novela", prim. B.T.) Helen Siksu (Hélène Cixous: "Le livre que je n'écris pas" ili od iste autorke "La venue a l'ècriture"). Savremen roman ne počinje sa nekakvog temelja, nego se kada je započeo pisanje već nalazi u procesu (počinje niodkuda i ni sa kakvog izvora) poput Kolridžovog boga čije je stvaranje (još) u procesu pa je piscu romana gledeć takvog koncepta stvarnosti potrebna izvesna "sekundarna imaginacija" koja "produkte primarne imaginacije" premerežava ne uništavajući ih da bi putem stilizacije formirala nove imaginativne obrasce poput onih stanja koji su predmet razumevanja u relativističkoj teoriji kvantnih polja. Stoga "Vase Rešpekti" u umetnosti romana pretstavljaju tek kočije sa zapregom spram čipova ugradjenih u satelite koji, metaforički, reprezentuju svet umetnosti savremenog romana. Mi živimo u dobu kvantne mehanike, naš "Weltanschauung" je te vrste, iako tu činjenicu još uvek ne umemo da definišemo, jer je još našim čulima nismo zaokružili, ali barem znamo da postoji, makar onako kako znamo da postoji bolest u nama. No, činjenica da smo u svetu apsolutno napuštena bića nam je bliska. Šta na temelju toga proishodi za sferu pisanja savremenog romana? Ono isto što je već ispisano na stranicama "Tristrama Šendija", "Boomerang-a" Berija Henaksa (B Hannahs, "Ispravke" ("Korrektur") Tomasa Bernharda u kojima se od determinističkog i kauzalističkog sveta čovek zauvek oprostio, jer se u istom zbivaju samo neodredjenosti, nepredvidljivosti ili nasumičnosti a to je, opet, svet kvantnih objekata čije je postojanje uočila kvantna fizika pa ga, stoga i proučava. U jednoj paraleli sa navedenim, savremeni roman bi trebao da se bavi kvantnom ontologijom, odnosno unutar svoga procedere da ljudska empirijska iskustva rečima pretoči u novo shvatanje problema identiteta kao golog partikulara koji (u)kazuje da se "svet sastoji od individua sa intrisičnim osobinama te da stoga svi odnosi medju individuama natkriljuju te intrisične osobine". On još kazuje da individue sa svojim osobinama ne zavise ni od kakvog sistema. Konsekvenca koja iz toga za umetnost pisanja romana proizilazi jeste da, kako je Derida još davno rekao, postoji samo pisanje, "volja-za-pisanjem" koja nije puka "želja za pisanjem" (l'affection), nego "sloboda i dužnost", "priznavanje čistog jezika, odgovornost spram vokacije 'čistoga' govora koji, kada se jednom čuje, konstituiše pisca kao takvog". "Nema dovoljno formi" govorio je Flober, a potseća Derida. Dakle, ne pisati nešto, nego kako. Tu je naglasak na formi. Potsećamo: zar Flober nije još u 19. veku govorio o "knjizi ni o čemu", knjiga koja bi potom opsedala druge imaginacije. Sve ostalo su, da ostanemo u našoj književnosti, atentati, Ćopići, Žurići, topovi koji su bili vreli, crkve Svetog spasa, veliki ratovi - dakle, sve sam devetnaesti vek koga neko u 21. veku, na žalost podnosi, bilo zbog nemoći, bilo zbog lagodne komotnosti, bilo zbog neznanja da rodno stanje pogleda na svet nauke 21. veka "uveže" u svet romana 21. veka, što potom, sve zajedno, ima reperkusijâ na stil romana, na njegova retorička i kognitivna polazišta, te na njegov način reprezentacije stvarnog.
Ovim smo zašli u domen naše druge primedbe Velikićevom i inim srpskim romanima ovde navedenim. Koje ideje pokreću ove romane? - Banalna pričanja o istoriji, pričanja istorije o istoriji. Besomučna u svojim zaokupljenostima pričanja anekdota, dosadna, kao da su, gledeć saznajnog polja onoga o čemu se još može pisati, došla iz 18. ili iz sredine 19. veka. Kada su Balzak ili Zola pisali svoje romane isti su bili napisani unutar ideja njihovog veka i mi iste u njihovim delima možemo lako da prepoznamo. Koje ideje izlaže Velikić u svome romanu kako bi se na temelju njih moglo sagledati da je reč o piscu koji pripada 21. veku? - Osim onih koje bismo u političkoj rubrici nedeljnika NIN ili na sajtu "Peščanika" mogli da pročitamo - nikakve. Roman nisu Basarine kolumne u listu "Danas". Od ideja koje su deo našeg 21. veka u Velikićevom romanu nema ni traga. Kao da je roman pisao neko ko druguje sa neandertalcima. Jer baš tako iz ugla teorijskih i egzaktnih nauka liči jezik toga romana: brbljanju neandertalaca. U romanu "Islednik" nema nikakvih kognitivnih koordinata, nikakvih kognitivnih strategija, bilo kakvog "enciklopedijskog narativa da ukaže na izvesnu najširu moguću sintetičku reprezentaciju totalnosti stvarnog" unutar doba pod čijim se okriljem romana piše, nikakve "sinegdohe znanja" koja pomaže da se vidi da je delo stvoreno u odredjenoj kulturi koja poseduje izvesne uredjene semantičke modalitete reprezentacije već prihvaćenih znanja i koji bi trebalo da budu sastavni deo narativa o kome je reč, dajući u njemu "input""jednog tehnološkog svetonazora" koji je prirodni deo ovog veka.. Drugačije rečeno, sa stanovišta načina pisanja savremenog romana, u Velikićevoj prozi nema onog odlučnog "ne" koga, kako kaže  Alen Pauls, "možemo čuti u Beketovim romanima" koji se radikalno odriče onoga što je "stolećima roman činio: pranja ruku, zatvaranja prozora, formalnog predstavljanja, ukratko, izlaženja u pet, kao markiza". Nema, takodje, izvesne gradje koja je, kako nas diskretno upućuje Natali Sarot, zapravo "bezimena, bezoblična magma", "neko stanje" koje je poput "onih fenomena moderne fizike, tako istančanih i neznatnih da ih traka svetlosti ne može osvetliti a da ih ne poremeti i izobliči". Umesto pisanja tzv. "enciklopedijske proze"modernističke ili postmodernističke provenijencije, svejedno, imamo književnost koja se odlučila da opisuje male lične odnose, za vizuru gledanja kroz ključaonicu. Pisac se pretvara u radoznalu sluškinjicu koja sve što je se ne tiče krajičkom oka posmatra i svuda zaviruje. Drugi rečima, pisac je postao malogradjanin i palančanin.Zbog toga je Velikićev roman mali i - dosadan. Tako se najlakšim putem stiže do srca domaćica, poluintelektualaca, "lepih duša", do srca M. Pantića, J. Vrbavac, neostvarenog fudbalera koji se u književnosti našao slučajno Boža Koprivice ... Ne sumnjamo da je Velikić čitao Džojsa, V. Gedisa, D.F. Valasa, Pinčona, Servantesa, Melvila,Filipa Rota, Bolanja, R. Pauersa, Muzila, R. Kuvera ... Nadamo se da je pročitao Pinčonovu "Dugu gravitacije" i Floberov roman "Buvar i Pekiše". Ali je ostao kod Kiša, idola pisaca njegove generacije. A taj šinjel košta. Džaba o tome piše Nebojša Vasović u knjigama "Lažni car Šćepan Kiš" (2004) i "Zar opet o Kišu?" (2012).
Rečeno je davno da za "čitatelja romana je u junaka telo u duhu". Junaci Velikićevog romana uistinu imaju telo, ono se posvuda kreće, seli, migrira, te migracije se zdušno opisuju, no ta tela, pogotovo telo glavnog junaka te telo njegove majke, u duhu svome ne artikuliše nikakve misli, osim banalnih, one koje proishode iz tame psihoanalitičkih čerenja koja sprovodi glavni junak romana nad svim ostalim junacima istog. Drugim rečima, od metafizike koja bi proizišla iz nekakvog upravnog govora (iskaza) o čovekovom svetu ili bi pak, što bi bilo još bolje i uverljvije, proishodila iz svetlosti čina koji nam je poklonjen onda kada smo sa čitanjem romana završilii koju bismo "osetili" kao izvesnu "magmu" koja stoji u pozadini, odnosno u tzv. "poruci" romana, u romanu nema ni traga. Šta stoji u pozadini toga romana to može da zaključi samo čitalac-ljubitelj-intervjua koji su tu i tamo mogli biti pročitani na temelju razgovora koje je autor Velikić vodio sa novinarima srpskih listova. Potom su prikazivači toga romana iste autorove izjave prosto naprosto prepisivali i pripisivali (lepili) štivu kao da to o čemu oni pišu o romanu u tkivu romana uistinu i postoji.  Stoga je Velikiću, verujemo, bilo lakše da je pre pisanja romana naručio nekoliko intervjua, novinarima ispričao o čemu bi hteo da piše a kritičarima potom na te intervjue skrenuo pažnju, umesto što je prolio toliko znoja da bi roman, koji na kraju liči na uzaludno ispisanu stranicu, napisao. No, čovek, verujemo, voli da pred sobom ima jedno opipljivo Nešto pa se stoga odlučio da roman i napiše, makar isti strožije čitaoce i ostavio ravnodušnim, osim, naravno, ukoliko se poput pisca ovog rada ne "navuku" na pisanje kritičkog teksta o štivu o kome je ovde reč.
Ugovor izmedju reči i sveta ne postoji. Toga je bilo u vremenu od Presokratika do kasnog 19. veka. Kauzalni odnos koji bi se dao sprovesti od reči do sveta je presečen. "Uspešno književno delo se prepoznaje po tome što ukazuje na to da više ništa ne može biti tako kako je pre bilo". To znači da savremenog romansijera mora interesovati šta su o jeziku rekli Kvajn (Quine), Ostin (Austin) ili Vitgenštajn (Wittgenstein). I to ne pukog znanja radi znanja. Već radi posredovanog pokušaja razumevanja činjenice da su u današnjem svetu veze izmedju označenog i označavajućeg (Sosirov akcenat na označeno i označavajuće), izmedju verbalizacije i stvarnosti, izmedju izražavanja i saopštivosti, sve ono što je stari duh sveta od Presokratika do Hegela i Šopenhauera mogao da prihvati i sa njime operiše, otkazao. Konkretno, to je izvesnim stilskim "manevrima" mogao da prevazidje, izlažući siže svog romana unutar apriorne, ali nužne metafizike (u smislu: "svet je naprosto takav", jer su mu takve premise) na koju smo ovde ukazali. "Jezik i mišljenje rezultiraju iz jednog procesa diferencijacije". (H. P. Preußer). I to beskrajnog procesa diferencijacije. Sve izmiče fiksiranju smisla, takodje i pojmovi praizvora (Ursprung) i porekla (Herkunft). Sâm pratrag je beskonačno diferenciranje izmedju pojavljućega (Erscheinenden) i pojave (Erscheinen), "izmedju sveta i doživljenog". Sâm trag koji se traži nije nikakvo bivstvujuće (ein Seiendes), lanac beskonačnog suplementariteta pripada poretku jezika. Svet nije kažljiv (sagbar). Setimo se šta Džordž Štajner (G. Steiner) piše povodom Malarmea: "Reč 'ruža' nema dršku niti list, niti trna. Ona niti je crvena, niti žuta. Ne odaje nikakav miris. Ona je per se potpuno proizvoljna fonetička oznaka, jedan prazan znak. U svojoj grafičkoj pojavnosti, u svojim fonemičkim komponentama, u svojoj etimološkoj istoriji ili gramatičkim funkcijama ne postoji ničega odgovarajućega što mi pod njom razumevamo u čistim konvencionalno odredjenim referencama. (...) Organizacija naših čula, strukture toga, razumevanje i sam izraz leže s one strane naše moći spoznaje, ili su prosto naprosto samoreferencijalni, ili je toga oboje slučaj. (...)  Ne postoji nikakva arhimedovska tačka koja bi jeziku obezbedila njegovu referencijalnu autonomiju i autoritet. (...) Stoga ono što reči 'ruža' pozajmljuje njenu legitimaciju jeste l' absence de toute rose'". Diskurs moderne fizike o kome smo ovde posebno insistirali i koji se, makar i grubo i sasvim svedeno, poklapa sa ovde iznetim stanovištem savremene dekonstrukcije metafizike i književnosti a unutar kritike logocentrizma, nije, dakle, bio tek priča da bismo se ovde pravili učenima, nego činjenica na koju smo ukazivali kako bismo pokazali da je Velikićev roman, gledeć narativnih rekvizita kojima se on služi, jedno puko brbljanje kako bi se ispričala priča sa najnaivnijim poverenjem u jezik.Stil je - to nikako ne možemo dovoljno da ne ponovimo - kako u filosofiji, tako i u književnosti, supstanca onoga što se želi kazati. Izabrati pogrešan stil da bi se reklo "kralj je mrtav" jeste u tim okvirima izabrani pogrešan stil koji na logičan i fatalan način utiče na sve ono što se štivom htelo reći i što se reklo.I makar ovaj stav mi očigledno delili sa Džordžom Štajnerom, isti nije proistekao iz pukog prepisivanja uverenja ovog autoriteta, nego iz našeg ličnog iskustva sa književnošću, bilo da to iskustvo proističe sa praktične ili teorijske ravni, ili istovremeno sa obe, svejedno. Velikić u romanu, navodno, pokušava da u istrazi junakovog "čvrstog" identiteta (nas ne interesuje da li se tu radi odista o samom Velikiću, ili ne) nadje samog sebe iz okrilja vrednosti i karaktera koji se zove junakova majka, i na temelju svoje prošlosti iz vremena kada ga je ona vodila svetom života. Junaka je strah da sebe ne pronadje kao repliku ili kopiju svoje majke. On "iskosa" traži sebe, nekakvu konstantu koja prožima njegovo bivstvovanje na zemlji. Zaboravlja pri tome (onako kako većina nas nema pojma o podukama kvantne fizike) da je "u našem životu sve slučajnost", da je sama priroda oko nas "puna bezbrojnih uzroka" koje ne možemo da podvedemo pod nekakav zakon ili izvestan sistem. Drugim rečima, on uopšte nema na umu ono o čemu smo ovde malopre pisali. Stoga njegov roman i u percepciji zasnivanja jedne kognitivno-epistemološke ravni otkazuje,bivajući promašaj. Sve se u tome romanu kreće oko nečega što je iluzorno pokušati i iznova pokušavati. Drugim rečima, zamisao za pisanje romana morala je poteći sa drugačijih epistemoloških premisa. Nikako ne od potrage za nečim "čvrstim" i na tome tokom čitavog romana insistirati. Posle doba kada je nastala kriza značenja značenja nastaje doba skepticizma."Nedostaju reči", kaže Lakan. "Upravo se zahvaljujući tom nedostatku istina drži stvarnosti". Stvarnosti da nedostaju reči - što je upravo stvarnost istine i istina stvarnosti a što samo poneki pisci uspevaju da razumeju, pa tako i pišu i stoga pišu dobro i - istinito. Beket nije nastao ni iz čega. Kada neko danas piše a nema makar preliminarna spisateljska iskustva pisca Beketa, to je isto kao kada bi Balzak pisao sa temeljnih znanja jednog ptolomejskog sveta svoj roman "Čiča Gorio". Ne u pevu Sirena, no u njihovom ćutanju nalazi se poruka olakšanja u svetu koji nam je postao pretnja. Beket, dakle, u svojim romanima ne razglaba o čvrstoj tački, ne rekonstruiše prošlosti, koje se ne mogu rekonstruisati, jer iste i ne postoje. Pokazuje kontingencije. Velikić je svojim "Islednikom" miljama daleko od takvog Weltanschaunga. I stoga je posve nemoderan: kako u izrazu i stilu, tako i u premisama i porukama koje njegov roman šalje.Kritika potom to prihvata kao štivo vredno pohvala i nagrada. I to su temelji jedne zajedničke muke, poput sprege privrede i korupcije. Bît rada, odnosno bît romanesknoga im izmiče. Konkretno, kada je o romanu "Islednik" reč čim pokušamo promišlajti Drugog kao "pozitivnu punoću", taj Drugi postaje nemisliv, nemoguć i neizreciv. To je Dragan Velikić hteo da pokaže, ali u tome nije mogao da uspe. To je hteo da ispiše, ali nije ispisao. Našao se, fudbalskim jezikom rečeno, u autu. Auti i autizmi se kod nas nagradjuju. A to je spoj sretne predodredjenosti, nikakvog slučajnog spoja, srpske književnosti i srpske književne kritike jedne na drugu. Spoj poluobrazovanih sa poluobrazovanima. Kada počnete da sumnjate u svoj kritičarski razum kao i u veštinu pisanja samo čitajte M. Pantića (da ostanemo samo na ovoj markantnoj paradigmi srpske književne kritike) i Dragana Velikića i comp.kao mainstream-a srpske romansijerske proze i odmah ćete znati, rečeno dosetkom Čarlsa Bukovskog, "da nemate zbog čega da brinete". Ono što je u tom spoju izraz nesreće i nesuvislost strukturnih ukrštajadeo je zavodljive jednostavnosti koja nije tek perceptivna obmana. Jer i u nesuvislostima ima sistema koje ne dao vam bog da ih potcenite.
                                                                                   

                                                                                      Novi Sad, aprila 2016.

недеља, 24. април 2016.

РУЖЕ ИЛИ ТИКВЕ?

или  нешто сасвим треће у режији најстаријег дневног београдског листа
______________________

ЦВЕТАЛЕ БИ РУЖЕ, а ја бих рекао, мало морген, ЦВЕТАЛЕ БИ ТИКВЕ. Та бахатост и нарцидност једног дела српске интелигенције нам је УКРАЛА СРПСКИ САН!

_______________

БИБЛИЈА АНТИФАШИЗМА ИЛИ АУТОШОВИНИЗМА РАДОМИРА КОНСТАНТИНОВИЋА
Књига српског раздора. / На „Философију паланке” позивају се и они који прокламују: „Најбољи су отишли, најгори су остали”, а држава чији су врсни стручњаци очарани оваквим штивом не може се надати светлијој будућности. / Аутор: Зоран Ћирјаковићсубота, 23.04.2016. 
    
   избор из коментара на споменути чланак:

у 18:07
Миша Миласпре 7 сати
Господине Ћирјаковићу ценим ваш аналитички интелектуални приступ и таленат да изаберете "вруће" теме, али бих више волео да сте анализирали "Књигу о Милутину" од Д. Поповића, која описује тужну судбину српског народа у 20. веку. Књигу Р.К. "Психологија паланке" сам читао прошле године по други пут. Ужасно досадна књига, а стил писања је такав да захтева напрезање вијуга - сувопаран, извештачен и често контраверзан. Међутим, у многим ставовима ИМА МНОГО ИСТИНЕ - признали ми то или не. Упоређивати то са књигом А.Р. "Срби чујте" - једноставно није могуће. Међутим, неки коментари на ваш текст говоре да су и један и други у великој мери - у праву. Стиче се утисак да је сваки од коментатора препаметан и да он дође на власт у Србији - ЦВЕТАЛЕ БИ РУЖЕ, а ја бих рекао, мало морген, ЦВЕТАЛЕ БИ ТИКВЕ. Та бахатост и нарцидност једног дела српске интелигенције нам је УКРАЛА СРПСКИ САН! Недостатак самокритичности и објективности, уска схватања и широке навике великог дела тзв. српске политичке елите

Ranko M.пре 6 сати
Nista novo za danasnju "elitu", ciji je osnovni princip, sto dalje od naroda to smo veca "elita".Ona, zaslepljena u svom kvazielitizmu, ne moze da shvati da doslovno primenje zakon "negacija negacije", jer negirajuci svoje izvoriste, negira i sebe samu. Ali to nju ne zabrinjava, zato sto se ona svojim radom ne bavi kao svrhom,vec kao ciljem,pa je zato njen elitizam bezvredan.Ona,zapravo i postoji samo za sebe.Nekada je bas taj, "palanacki" narod, znao da prepozna elitu, da joj veruje i da se za njom krece.Danas, taj isti narod,znatno obrazovaniji, ugradjeniji u sva kulturna i drustvena zbivanja, ne prepoznaje svoju elitu i ne veruje joj. I to sa razlogom. Konstantinovicevo "delo" je samo jos jedan razlog za to.Kome da verujemo, Radomiru kao komunistickom bastiniku i miljeniku ili ovom "novom" Konstantinovicu koji, u poznim godinama, nastoji da se nekako ugura novi "elitisticki talas".U takve nismo verovali ni tada ni sada, pa je ovo njegovo"delo" uzaludno, da ne kazem promaseno.

Milan Andjelic
Cirjakovicev tekst na dve stranice zavrsava "Iako je pisao o velikom i podmuklom zlu, Konstantinovic nije ponudio neku novu "filozofiju zla" - vec zlu filozofiju". Dve velike stranice Politike a ni rec o predstavi Centra za kulturnu dekontaminaciju odrzanu 11. januara na Kolarcu po scenariju i reziji Zlatka Pakovica: Filozofija palanke - Bozicni oratorijum Radomiru Konstantinovicu*. Moze se videti na Yutubu. Pravi primer "lukavstva palanke". Sraman tekst.

Д. J.пре 8 сати
Само примитивци и људи слабог знања, морала и оскудне памети могу да криве српски (па и било који други) народ. Па и Божје је и нормално људско знање да народ уистину никада није крив. Народ се не може никада свети на појединца. Српско је народ у многим тренуцима просечно био свети и Божји народ. Па и данас просечнмо српски народ није "гори" од неких народа и у околини и у даљини. Срби само, после погубног комунизма и нехуманог глобализма белосветских силеџија којима управља голи материјални интерес без имало чојства, правичности и поштења, треба да имају среће да им на чело дођше пожртвована власт која буквално воли свој народ коме ће, уз помоћ државбних и научних институција завести правичност, ред и већу радиност. И Срби ће бити поново народ за највеће поштовање.

Зоран Николић ( Ваљево )пре 9 сати
Ја сам поносан на религиозну, Боготражитељску филозофију српске паланке оваплоћену кроз једног Црњанског, као што несрећан јесам кад се и назови књига ,о којој мишљења сучељавамо, дохвати незаслужене пажње и лажне вредности, јер писати на зао и подао начин о греховности народа из којег јеси, без милости и сапатње, писати само из порива осујећености и увређености, говори истину да се не познаје народ и његов величанствен дух, у питању је тек јалова објективација нишчег душевног стања које би Духом да се зове...Већ је неко од поштованих коментатора поменуо и Црњанског, Винавера, Милоша Ђурића као вредносне оријентире и источнике српског духа, у радости и смирењу држим се тих лучоноша патриотских, за недораслог константиновића заборав предлажем...

Благојјевић Предраг,Романијапре 10 сати
"Константиновићева изнурујућа мимикрија није везана за страх од титоистичке власти,чији је миљеник био..... Господине Ћирјаковићу,ово је темељ 2. "Србије. Хвала вам !

Д. Збиљићпре 13 сати
Није наш проблем, готово да сам сигуран, у "филозофији паланке". Наш је проблем у моралном, људском, стручном посрнућу у готово свим областима струке и науке, у лошем изабирању кадрова, у власти која нити схвата нити је свесна каква је њена улога у завођењу сваковрног реда у држави. Непостројање човечне и праведне солидарности међу људима. Наш је шроблем у томе што је ниједан посао готово немогуће обавити ако немате некога јаког да ургира да се пиосао обави, што има закона, али се они непрекидно спроводе по законоправилу чувеног Броза којега није занимало природно и нормално спровођење закона, него је поставио законоправило: "закона се не тре ба држати као пијан плота", него се треба држати личног волунтаризма и у власти и изван ње. Комунизам и политика свемоћне једне политике (комунизма) нису спроводили ред објективно, него субјективно и волунтаристички преко моћника. Лако би се изборило с "филозофијом паланке" када би власт схватила да је њена основна улога и дужност увођење реда.

globalno seloпре 14 сати
Najbolji su otišli? Posebno oni kriminalci o kojima čitamo po novinama koji pljačkaju i ubijaju po svetu, a odavde su otišli. Sve su to preterivanja. Otišli su oni koji su pokretniji i koji hoće bolji život na gotovo, ne nadaju se boljem ovde nego idu tamo gde je uređebo. Kao sad milioni migranata iz Azije, Afrike, bliskog istoka. Rezultat takvog postupanja miliona ljudi - to će potopiti bolji život tamo i izjednačiti ceo svet u lošim uslovima života sa krajnjom nebezbednošću postojanja.

alplineпре 15 сати
Dosta! Verovatno nikada kniga sa beznacajnijom sadrzinom nije izazvala vise paznje. Nacin pisanja, da ne kazem stil je istovetan nadobudnim radovima - doktorskim disertacijama u kojima autor svojim profesorima dokazuje da je savladao "materiju" sa predavanja. U ovom slucaju filozofske prijeme i forme na primeru nesrecno izabrane palanke. Bilo koje delo Nusica na jednoj strani ima vise duha od cele "filozofije" palanke. Ne cudi da je ovu knjigu za svoj "kod" izabrala "libaralizovana" crvena elita. Naime u ovoj knjizi se oseca sav prezir do naroda koji srpski politicari (vecina) pokazuju cim se domognu VLASTI.

Radmila Mišićпре 11 сати
Podsetili ste me;u predgovoru za "Nadgramatiku" S.Vinavera (Prosveta,1963.) g Konstantinović je napisao za Vinavera:"To je jedan nacionalistički stav, jedno nesumnjivo reakcionarstvo, koje nije Vinavera uputilo samo na "Vreme","Ideje" Crnjanskog..." itd. Kao što vidite, moguće je biti srpski nacionalista jevrejskog porekla kao što su mogući slovački četnici.

deda vukasin iz klepacaпре 10 сати
Gospodjo Misic hvala za podsjecanje o djelovanju gospodina Konstantinovica u vrjeme Tita kumrovackog. Pomogli ste mi da svatim da je i drug Radomir rodjen u Jajcu 1943 one kobne noci kad je ukuidana Kraljevina Srbija a stvarana YU,mnogi danasnji drugosrbijanci su rodjeni tada.

nekoпре 12 сати
Šta da se kaže o kontaminiranom srpskom kulturnom prostoru, nego da ga treba dekontaminirati, i to stručno. "Filosofija palanke" postulira tezu o autohtonom srpskom nacizmu, tezu koju ćete teško bez prethodnog preumljenja kojeg sugeriše Radomir u svojim poslednjim danima uz pomoć Latinke Perović.

Treći programпре 16 сати
Књига салонског аутора за салонске читаоце. Читао сам је поодавно, и по мом миошљењу то је доста бледо, површно дело, види се да је аутор из круга двојке и не познаје довољно паланку и тему о којој пише. Питам се зашто "Политика" сада извлачи из нафталина ту књигу. Зашто, ако већ хоће, не пише, на пример, о "Књизи о Милутину", или о Цвијићевим књигама, у којима се много више и објективније описује дух народа. Само, тах дух није по мери оних у чије име говоре претставници друге Србије. И то је изгледа проблем.

Pogledaj dom svoj anđeleпре 18 сати
Država se ne može nadati svetlijoj budućnosti ne zbog toga što su neki očarani štivom poput "Filozofije palanke", već zato što u društvu, mentalitetu i socijalnom tkivu postoje manjkavosti koje su navedene u tom štivu. Da "F.P." nikada nije napisana, država bi svejedno propadala. Mržnja prema svemu kritički nastrojenom i samokritici je simptomatična za neke ozbiljne poremećaje ličnosti. Samosvest je osnova zdrave jedinke, pa i zdravog kolektiva, samokritika uvertira bilo kakve promene. Da smo društvo u kojem cvetaju ruže, nismo. Pre će biti da ovde cvetaju tikve. Trebalo bi se sa sa istim žarom osude osvrtati na korupciju, endemsko siromaštvo, kulturno propadanje, odsustvo bilo kakvog integriteta u ljudima...to je otprilike razlog zašto ljudi odlaze i zašto se država ne može nadati boljem. Potpuno politički, ideološki i verski neobojena, opšta mesta. *Uzrok u nama a ne u velikim spoljašnjem neprijatelju ili drugoj Srbiji, tom nekom 'velikom Drugom'.

Vladan Jovanovićпре 23 сата
"Филозофију паланке" сам читао све док нисам наишао на реченицу - парафразирам: Паланка неће, али то што неће, она у ствари хоће, а то што хоће она суштински неће. Тада сам закључио да бих даљим читањем тог дела само узалуд губио време."Овај геноцид је део јерменске историје и део светске историје. То није бол само једног народа", рекао је Клуни у ЈеревануАмерички глумац и активиста за људска права Џорџ Клуни у недељу је уЈеревану дефиловао на челу поворке хиљада људи поводом обележавања 101. годишњице злочина над Јерменима који је током Првог светског рата починила Турска.
Залажући се годинама да се масакр стотина хиљада Јермена, а Јереван тврди да је реч о милион и по људи, док Турска говори о 300.000 до 500.000 убијених, призна као геноцид, Клуни је у суботу стигао у бившу совјетску републику како би учесвовао у годишњем маршу.
Холивудски глумац, председник државе Серје Саркисјан и хиљаде Јермена продефилирали су градом све до брежуљка на коме се налази споменик жртвама геноцида и положили цвеће испред вечног пламена.
Широм земље одржане су комеморације у црквама.
"Овај геноцид је део јерменске историје и део светске историје. То није бол само једног народа", рекао је Клуни у Јеревану.
Он је био копредседник жирија за награду Аурора за буђење човечанства за преживеле у геноциду из 1915..
Награда је названа по Аурори Мардиганиан, која је преживела геноцид над Јерменима и сведочила о покољу своје родбине. Своју причу је касније испричала у књизи и филму.
Јермени тврде да је Турска побила милион и по људи, жена и деце, након што је руска војска продрла у Отоманско царство.
Турска пориче геноцид и објашњава да су Јермени узели оружје у руке како би помогли руским снагама које су извршиле инвазију на земљу, преносе агенције.
У сукобима је, тврди Анкара, погинуло између 300.000 и 500.000 Јермена, али и Турака.
Клуни на челу марша Јермена (ВИДЕО)

Само један детаљ, по улицама хрватских градова нуђене су на продају сакупљене ископане очи Срба: по тридесет и четредесет очију одједном...

Др Животије Ђорђевић:Око 80.000 усташа било у Титовим униформама, Хрвати су продавали ископане очи Срба! /  Драган Вујичић | 24. април 2016. 10:30 | Најстарији истраживач усташких злочина о НДХ, злогласном логору Јасеновац, Титовом игнорисању злодела, стравичном наслеђу... Знак за почетак негирања геноцида над Србима дао Фрањо Кухарић 1981.

МИ, Срби, немамо пречег посла него да попишемо своје жртве у 20 веку. Једини смо народ у Европи који овај посао није урадио. Морамо да попишемо погинуле, по имену и презимену, да обележимо сва српска стратишта на територији бивше СФРЈ, по логорима других земаља где су Срби одвођени... да утврдимо ко је све, деценијама, онемогућавао да се српске жртве знају. Овако, за "Новости", говори др Животије Ђорђевић (94), најстарији истраживач злочина над Србима, за кога кажу да је истражио, проучио и анализирао сву доступну грађу о страдању српског народа у 20. веку.
Ђорђевић се НДХ-азијом, Другим светским ратом и поратним страдањима свог народа бави пуних 75 година. У некадашњој, заједничкој држави важио је за најоштријег полемичара и противника ревизије историје, односно умањења српских жртава. Ђорђевић понавља да су у Другом светском рату укупни демографски губици Срба износили 1.820.000 људи. Убијено је њих 1.607.000, 57.000 их је протерано, а 156.000 српске деце није рођено. У односу на друге народе у СФРЈ, Срби су, казује др Ђорђевић, чинили 90 одсто жртава.
* Како данас гледате на 75 година обележавања Јасеновца у Хрватској?
- Поново нема одговора на питање зашто су се партизанске јединице у Јасеновцу појавиле тек почетком маја, 10 дана пошто су усташе 22. априла 1945. напустиле логор. У то време Титова војска је имала 57 дивизија. Немци су се повукли из Србије 1944, а више од шест месеци Јасеновац је радио пуном паром. За тих шест месеци и усташки официри преобучени у партизане водили су у јурише српску младеж на Сремском фронту. Нема одговора ни на питање зашто чувени партизански авиони "кукурузари" (Ил-2) нису са Сремског фронта долетали до Јасеновца да макар митраљирају усташке страже.
ПРОДАВАЛИ СРПСКЕ ОЧИ* МАЛО је Хрвата који су били свесни страшног злочина и греха над Србима?
- Никола Павелић, дипломата Краљевине Југославије, Ивану Шубашићу, члану Владе у егзилу, маја 1942. о злоделима усташа је написао: "Када цивилизовани свет за то сазна, револт и индигнација биће такви да ја не знам шта ће бити са нама Хрватима. Само један детаљ, по улицама хрватских градова нуђене су на продају сакупљене ископане очи Срба: по тридесет и четредесет очију одједном."
* Ви, чини се, имате одговоре на овакве историјске недоумице?
- Један од таквих одговора је, рецимо, Титово упутство опуномоћеним представницима Врховног штаба од 2. јула 1943. да се свим хрватским војницима који се предају гарантује безбедност, да им се признају чинови стечени у формацијама у којима су били, па, затим, омогући напредовање и да се такви употребе против четника у источној Босни. До 6. априла 1944. око 80.000 НДХ војника је прешло у партизанске редове.
* Актуелна хрватска власт и ове године говори о 80.000 побијених у овом логору?
- Из више стотина извора долази се до закључка да је овде убијено више стотина хиљада Срба. Та бројка иде од 700.000. до 1.000.000. Рецимо, генерал Александар Лер, командант за југоисток, 1943. обавештава Берлин да је до фебрауара 1943. уморено 400.000 Срба, затим, СС генерал Ернст Фик 15. марта 1944. извештава надређеног Хајнриха Химлера да је у логорима у НДХ поклано до 700.000 људи... Крајем 1944. немачки опуномоћени генерал у Хрватској Едмунд Глез фон Хорстнау пише о 750.000 побијених Срба... То су чињенице које се не могу сакрити.
* У Хрватској тврде да је било "немогуће побити толики број Срба, јер их није толико било на територији НДХ"?
- За оне који не могу ни данас да израчунају број Срба 1941. у НДХ цитирам усташког министра Милета Будака на првој његовој конференцији за штампу: "За њих (Србе), ми имамо три милиона метака." Министар правде НДХ Милован Жанић 2. јуна 1941. у Новој Градишки изнео је национални програм Павелићеве државе: "Нова држава, наша земља је само за Хрвате и ни за кога другог. Нема путева, нема начина које ми Хрвати нећемо да употребимо да нашу земљу учинимо заиста нашом и да је почистимо од православних Срба."
БРОЈКЕ СЕ НЕ МОГУ САКРИТИ* КАЖЕТЕ да стотине извора из стране и наше литературе о природи НДХ сведоче о стравичним злочинима?
- У записнику од 18. маја 1945, који је направила Анкетна комисија Земаљске комисије Хрватске, а која је прва узимала сведочења преживелих у Јасеновцу, Хрват Милан Дуземлић из Дреновог Бока, који је био општински бележник у Јасеновцу, каже: "До дана мог хапшења и спровођења у логор, до 21. децембара 1943, пријављено нам је 900.000 убијених у логору.
* Негирање геноцида над Србима у СФРЈ почиње осамдесетих?
- Тешко је ту бити прецизан. Али, тадашњи кардинал Фрањо Кухарић у "Монду", 10. фебруара 1981, поводом 21 године од смрти Алојзија Степинца у 14. тачки своје одбране Степница је написао: "Срамно је рећи да су католички свештеници били команданти у тој људској кланици. Овим оптужбама жели се учинити кардинала Степинца одговорним за смрт 40.000 жртава које се приписују Јасеновцу!"
* Изручењем Андрије Артуковића СФРЈ, у Хрватској почиње лицитација и умањивање броја српских жртава.
- Артуковић, Павелићев министар унутрашњих послова, човек који је оформио логоре смрти испоручен је 3. јуна 1985. Први затев за његово изручење Америци упућен је 1951. године. Артуковића СФРЈ никада не би тражила да није било досадног сина, у Јасеновцу умореног др Јеше Видића из Сремске Митровице. Тај човек, професор у САД, није одустајао од захтева. Када су Артуковића испоручили, нису му судили за геноцид и Јасеновац, него за друге ствари.
* О броју страдалих у Другом светском рату "полемисао" је и Кардељ?
- Прво се 1985. јавио Богољуб Кочовић из Лондона са својом студијом да је у Другом светском рату демографски губитак земље био 1.985.000 људи. У исто време појавио се Владета Вучковић са Католичког универзитета Нотр Дам који је изнео тврдње да је он Едварду Кардељу 1947. предочио укупан број погинулих у Другом Светском рату (1.706.000) за потребе Седнице УН 1947. Вучковић је тврдио да је овај број, у ствари, укупан број демографских губитака, док је број усмрћених око милион, али да Кардељ то није схватио него је помешао демографски губитак и заиста убијене.
* Демографи у СФРЈ приближно су утврдили број жртава Другог светског рата?
- Прва званична бројка о 1.706.000 погинулих Југословена изнета је у Паризу на Међусавезничкој конференција земаља које су тражиле репарације. Године 1951, после пописа из 1948, демограф из Савезног завода за статистику Иван Лах пише студију према којој су укупни демографски губици били 2.120.000. Ђорђе Тасић (из исте установе), радећи другом методом, долази до бројке од 2.428.000 демографских губитака, од којих је 1,4 милиона, тврди, заиста убијено. Челни човек Савезног завода за статистику Адолф Вогленик 1952. износи податке да су укупни демографски губици Краљевине Југославије били 2.854.000 људи, а да је стварно уморених било 1.814.000.
* И у Србији се данас говори о 500.000 убијених у Јасеновцу?
То је “рачун“ јеврејског центра Симон Визентал. Ми Срби зато, кажем, морамо пописати своје мртве. Нико нема права да опрашта Јасеноовачке жртве.
Др Животије Ђорђевић:Око 80.000 усташа било у Титовим униформама, Хрвати су продавали ископане очи Срба!

Популарни постови

Сфера Корена

Претраживање Сазвежђа

Црни,црвени и бели , Свилен конац , Међу нама,ЦртаАМБЛЕМ, ДИЦА СЗ , Другачија Србија ,Уметност дијагнозе ,Делта Заветина , Лоза рашљара , Четвртак ,Стооке новине , ЈАВНОСТ , ИЗВОДИ ,БАЛКАН ,ЦВИКЕР , Вечити календар,Турбан , Заставица ,Оличење немогућег , Цариградским друмом ,Брест ,,Дибидус , ШОДЕР ,Паукова мрежа ,УЕРКА 1 ,Ђавоља капија ,ВРТИБОГ ,МАГАЗА Заветина ,МАСКЕ, Између митарења чудовишта и уметности будућности , Cogito , Универзална библиотека,Балкански синдром , ТРЕЋА СРПСКА РЕНЕСАНСАПисци са добром адресом , Дукат, Наши поседи,Врата Звижда , Архипелаг БЕЛАТУКАДРУЗ , АЛМАНАХ ,КРЊА историја ,Балкански шпијуни , БУЏЕТ,Кругови САЗВЕЖЂА З ,Бездана уметност , Ластавичји ибришим,Администрација НЕЧИСТЕ КРВИ , ОЧЕ НАШ... ,Бела и шарена Србија , Запис , Тзв. Академија ФЕНИКС,BALKAN ORIENT PRESS +,ПРЕЛЕГАТ.Савет за визије , УЗДУЖ И ПОПРЕКО,АФРОДИЗИЈАК , Фонд „ЗАВЕТИНА“... ,САЛАШ СЕВЕРАЦА.Знак препознавања,АЛАЈБЕГОВА С(А)ЛАМА , Посебна породична заветина , РЕНЕСАНСА, КОМПАС , , ВРЗИНО КОЛО ,ПЕСМЕ ИЗ РОМАНА ,Себични музеј , МАЈМУНСКА ЗАВЕРА ,Музеј српских ренесансних духова,МОБАРОВ , , Ново Друштво "СУЗ",Библиотека ВЕЛИКИХ ПРЕТЕЧА , Библиотека ЗАВЕТИНЕ(1) , Библиотека ЗАВЕТИНЕ (2),Библиотека COGITO Библиотека ПРЕТЕК 1 ,Библиотека ПЕЛАЗГИОН Библиотека ЗАТИМ, ПРЕМА СВЕТЛОСТИ Библиотека: Из заоставштине,КОГИТОКЛУБ ,Библиотека Дефтердарова капија,Библиотека АМБЛЕМ ТАЈНОГ ПИСМА СВЕТА ,Архив у оснивању, 2 ТАЛОГ ,Библиотека СЕНКА ЧИПКЕ , (У огледалу) Библиотека "Мадоне Одјека",Библиотека ВЛАШКА ГОЗБА , ПРВА СРПСКА РЕНЕСАНСА | "Сузовци", лист, (покренут у) пролеће 2007. Контакт ,Северци , Мирослав Лукић - YouTube Канал ЗАВЕТИНЕ,Библиотека БЕЛА ТУКАДРУЗ

НАЧИН ПОСТОЈАЊА И ОПСТАНКА ( као "Српског књижевног гласника")

КЊИЖАРА ПИСАЦА

Аукције. Трају даноноћно.

Пуноважни биографски податак о припадности

Меша Селимовић. - У својој књизи Пријатељи Добрица Ћосић, на сто осамдесет осмој страни, преноси део тестименталног писма Меше Селимовића Српској академији наука и уметности из 1976. Селимовић пише: "Потичем из муслиманске породице, по националности сам Србин. Припадам српској литератури, док књижевно стваралаштво у Босни и Херцеговини, коме такође припадам, сматрам само завичајним књижевним центром, а не посебном књижевношћу српскохрватског књижевног језика. Једнако поштујем своје порекло и своје опредељење, јер сам везан за све што је одредило моју личност и мој рад. Сваки покушај да се то раздваја, у било какве сврхе, сматрао бих злоупотребом свог основног права загарантованог Уставом. Припадам, дакле, нацији и књижевности Вука, Матавуља, Стевана Сремца, Борислава Станковића, Петра Кочића, Иве Андрића, а своје најдубље сродство са њима немам потребу да доказујем. Знали су то, уосталом, и чланови уређивачког одбора едиције 'Српска књижевност у сто књига', који су такође чланови Српске академије наука и уметности, и са мном су заједно у одељењу језика и књижевности: Младен Лесковац, Душан Матић, Војислав Ђурић и Бошко Петровић. Није зато случајно што ово писмо упућујем Српској академији наука и уметности са изричитим захтјевом да се оно сматра пуноважним биографским податком."
ЛеЗ 0007958